Beiratkozás

 • Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20. és május 20. között kerül sor, a fenntartó által meghatározott héten.

  A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal ad tájékoztatást.

  Jelentkezni a letöltött szándéknyilatkozat kitöltésével, és aláírt példányának visszaküldésével lehet. Akinek ez gondot okoz, az e-mailen jelentkezzen, postázunk jelentkezési lapot, és visszaküldheti nekünk kitöltve, aláírva.

  Évközi jelentkezés: folyamatosan a férőhelyek függvényében történik.

  Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülő, törvényes képviselő, és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az intézményvezető dönt.

 • Az óvodai beiratkozás dokumentumai:
  • születési anyakönyvi kivonat
  • TAJ kártya
  • lakcímkártya
  • oltási könyv
  • szülő személyi igazolvány
  • szülő lakcímkártya
  • szakértői vélemény SNI felvétel esetén