Beiratkozás

 • Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20. és május 20. között kerül sor, a fenntartó által meghatározott héten.

  A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

  • a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
  • b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

  Jelentkezni a letöltött jelentkezési lap kitöltésével, és aláírt példányának visszaküldésével lehet. Akinek ez gondot okoz, az e-mailen jelentkezzen, postázunk jelentkezési lapot, és visszaküldheti nekünk kitöltve, aláírva.

  Az óvodai felvételről az óvoda igazgatója dönt, túljelentkezés esetén az óvoda igazgatója, a szülői szervezet és a fenntartó képviselője által szerveződött bizottság véleménye alapján dönt.

  Évközi jelentkezés: folyamatosan a férőhelyek függvényében történik.

  Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülő, törvényes képviselő, és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvoda igazgatója dönt.

 • Az óvodai beiratkozás dokumentumai:
  • születési anyakönyvi kivonat
  • TAJ kártya
  • lakcímkártya
  • oltási könyv
  • szülő személyi igazolvány
  • szülő lakcímkártya
  • szakértői vélemény SNI felvétel esetén

  A dokumentumokat a rendkívüli szünet végét követő héten kell behozni, erről mindenkit tájékoztatni fogunk!