Környezetvédelem

 • A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodásához, tájékozódásához szükségesek.

  Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások a családi, a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.

  Az óvodai nevelés, a megfelelő környezeti kultúra és gondolkodás kialakításában meghatározó szerepet tölt be. Elsődleges feladatunk, hogy az őket körülvevő szűkebb környezetet megismerjék, eligazodjanak benne.

  Célunk:
  • Váljon természetes igénnyé a gyermekekben környezet védelme.
  • A környezeti kultúra és gondolkodás, természetszeretet kialakítása.
  • Környezettudatos magatartás alakítás.
  • A természetjárás szabályainak alakítása (csak azt gyűjtsünk, amit a természet elenged, csendben, halkan, járjunk, beszélgessünk).
  • Az emberek és az állatok közötti kapcsolat és kölcsönhatás megismertetése, az állatokhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyulásuk alakítása.
  • Növények iránti felelősség erősítése a mindennapi gondozás során
 • Amit teszünk érte:
  • Tudatos tevékenység tervezés
  • Bio tisztítószerek használata
  • Szelektív hulladék gyűjtés
  • Madarász ovi foglalkozások szervezése, madárbarát kert kialakítása
  • Növények ültetése, gondozása
  • Családi fa ültetés
  • Kerti halastó kialakítása
  • Akvárium a csoportszobákban
  • Komposztáló kialakítása