Egészség-életvezetés

 • Tapasztalatok alapján a felgyorsult világunkban minél korábbi életszakaszban történik ismeretanyag átadás, oktatás, figyelemfelhívás – például áldozattá válás elkerülésére – a megelőzés módszerei annál hatékonyabbak. Természetesen minden esetben figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, valamint azt, hogy az ismeretanyag a gyermekekben ne félelmet keltsen, hanem a tudatos és magabiztos viselkedést, a veszélyhelyzetek elkerülésének lehetőségét erősítse bennük.

  Az óvodai életvezetési feladatokat összekapcsoljuk a szociális kompetenciák fejlesztéséhez, nagycsoportban heti egy alkalommal külön tevékenységet is szervezünk pszichológusunk segítségével.

  A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, döntésképességének, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása.

  A pedagógussal együtt végzett csoportos tevékenységek változatos tartalommal hatékonyak a pozitív szociális szokások, készségek kialakítására. 

  Az életvezetési ismeretek játékos formában történő rögzítésének megvalósításában a közlekedésre nevelés feladatainak megvalósítása is kiemelkedő jelentőségű, és ezt a Cseppkő Óvodában hangsúlyosan valósítjuk meg.

  Az ember személyiségével, sokféleségével gyalogosan, vagy egy jármű vezetőjeként része a közlekedés rendszerének.

  Amennyiben az ember megfelelő szinten szabály-és normakövető magatartású egyén, megfelelően fejlett közlekedési képességekkel rendelkezik a közlekedési helyzetekben, nem okoz és nem is szenved el közlekedési balesetet.

  A közlekedésre nevelésnek minden életkorban ez a célja.

  A személyiségfejlesztés feladatainak megvalósítása során ezen képességeket erősítjük, segítjük kialakulását, megerősítését.