Környezet és dolgozók

 • Óvodánk a gyermekotthon területén helyezkedik el, igazi zöldövezetben. Közvetlen környezetünkben nagy fák, virágok és bokrok gondoskodnak a jó hangulatról. Az óvoda épületében a következő helységek biztosítottak:
  • 4 csoportszoba
  • játszó udvar
  • nevelői szoba
  • fejlesztő szoba
  • gyógypedagógiai szoba
  • pszichológiai fejlesztő szoba
  • tornaszoba-cseppmozgó mozgásfejlesztő
  • só szoba
 • A felnőtt dolgozók munkakörülményei megfelelőek. Az óvoda komfortja, belső esztétikája, folyamatos karbantartása jó feltételeket teremt az itt folyó nevelő-oktató munkához.

  Óvodánkban biztosítva van az alapkészleti játékállomány, a szakmai eszközök, speciális szakmai eszközök. Eszközellátottságunkra jellemző, hogy minden tevékenységhez az alapellátást biztosítja, és megfelel a 20/2012 EMMI rendeletben foglaltaknak.

  Az intézményben biztosítottak az infokommunikációs eszközök a gyermekek számára is.

   A Pedagógiai programunkban meghatározott feladatokhoz minden eszköz biztosított.

 • Igazgató
  • Tollár Anita
 • Pedagógusok
 • Ped. munkát segítők
 • Gyógypedagógusok