Környezet és dolgozók

 • Óvodánk a gyermekotthon területén helyezkedik el, igazi zöldövezetben. Közvetlen környezetünkben nagy fák, virágok és bokrok gondoskodnak a jó hangulatról. Az óvoda épületében a következő helységek biztosítottak:
  • 4 csoportszoba
  • játszó udvar
  • nevelői szoba
  • fejlesztő szoba
  • gyógypedagógiai szoba
  • pszichológiai fejlesztő szoba
  • tornaszoba-cseppmozgó mozgásfejlesztő
  • só szoba
 • A felnőtt dolgozók munkakörülményei megfelelőek. Az óvoda komfortja, belső esztétikája, folyamatos karbantartása jó feltételeket teremt az itt folyó nevelő-oktató munkához.

  Óvodánkban biztosítva van az alapkészleti játékállomány, a szakmai eszközök, speciális szakmai eszközök. Eszközellátottságunkra jellemző, hogy minden tevékenységhez az alapellátást biztosítja, és megfelel a 20/2012 EMMI rendeletben foglaltaknak.

  Az intézményben biztosítottak az infokommunikációs eszközök a gyermekek számára is.

   A Pedagógiai programunkban meghatározott feladatokhoz minden eszköz biztosított.

 • Igazgató:
  • Kövesdy Katalin
 • Pedagógusok:
  • Csoma Gergely
  • Kalina-Szilvássy Eszter
  • Oláh Tímea Andrea
  • Szegi Zoltán Gézáné
  • Danczák Árpádné
  • Gyurcsek Zsófia
  • Német Dóra
  • Ézsiásné Mészáros Éva
 • Ped. munkát segítők
  • Rubint Szilvia
  • Hoffer Gabriella
  • Kovács Mónika
  • Draskócziné Nagy Szilvia
  • Hoppál Edit
  • Jakus Margit
 • Gyógypedagógusok:
  • Jámbor Beatrix
  • Gaál Erzsébet
  • Páll-Balázs Gréta
  • Gádor Zsuzsanna